Udruga korporativnih pravnika
Udruga korporativnih pravnika
 

U organizaciji Udruge korporativnih pravnika, u razdoblju od 28. do 31. siječnja 2008. godine, u Zagrebu je održan seminar profesora Alan Warda, kao nastavak projekta edukacije korporativnih pravnika, na temu Documentary Credits & Bank Guarantees in International Trade Finance.

Profesoru prava na Sveučilištu u Essexu, koji je ujedno i specijalist za međunarodnu trgovinu i bankarstvo, ovo nije bio prvi posjet Hrvatskoj. Profesor Ward je prije nepuna tri mjeseca, odazvavši se na poziv Udruge korporativnih pravnika, održao seminar na temu English Contract Law for International Lawyers koji se pokazao kao pun pogodak, imajući u vidu stvarne potrebe pravnika u gospodarstvu.

Vodeći se upravo potrebama svojih članova i iskazanim zanimanjem za pojedine teme, Udruga je organizirala četverodnevni seminar koji je obradio temu osiguranja plaćanja u međunarodnoj trgovini s posebnim osvrtom na dokumentarni akreditiv i bankarsku garanciju.

Polaznici ovog seminara, protkanog radionicama, mahom iz najpoznatijih hrvatskih kompanija (Dalekovod, INA, Končar, Croatia Airlines, Ericsson), dobili su priliku proširiti i utvrditi svoja znanja, steći brojna nova te u interakciji s drugim polaznicima i stručnim predavačem dobili priliku riješiti odnosno razjasniti neka pitanja koja su aktualna u poslovanju njihovih kompanija.

Savladavši zahtjevan četverodnevni program, stekli su novi uvid u svjetsku trgovinu te svjetsku bankarsku i sudsku praksu, nadogradili su svoja znanja i time u potpunosti ostvarili ciljeve seminara.

Na taj način se, može se zaključiti, uspješno ostvaruju i ciljevi projekta Udruge korporativnih pravnika o potrebi, ali i nužnosti, cjeloživotnog obrazovanja korporativnih pravnika.

 

 

 

 


   
webmaster
webmaster