Udruga korporativnih pravnika
Udruga korporativnih pravnika
 

Udruga korporativnih pravnika na potpisivanju Rotterdam Rules 2009
Rotterdam, 23.09.2009.

Amra Pende, Igor Vio, Paul de Jonge, Ajka Ševerdija
(snimljeno na parobrodu "De Majesteit" u luci Rotterdam).


Dr. Georg Foglar, dr. Vesna Polić, Amra Pende, veleposlanik Joško Paro, Igor Vio, Ajka Ševerdija
(snimljeno na svečanosti potpisivanja Rotterdam Rules Convention 2009. u Van Nelle Design Factory, Rotterdam)


Zastavu RH podiže Igor Vio na "Saluting the Flags at the Flag Parade"


Zastava RH

 

   
webmaster
webmaster