Udruga korporativnih pravnika
Udruga korporativnih pravnika
 

Okrugli stol na temu IZMJENE ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA MONISTIČKI USTROJ ORGANA DIONIČKOG DRUŠTVA

održan je 10. siječnja 2008. godine u 13:00 sati.

Pregled odredbi ZTD-a o monističkom ustroju organa dioničkog društva
LINK

 


   
webmaster
webmaster