Udruga korporativnih pravnika
Udruga korporativnih pravnika
 

Seminar English Contract Law for International Lawyers

U organizaciji Udruge korporativnih pravnika Hrvatske 1.,2. i 3.10. 2007., u Zagrebu održan je seminar popraćen radionicama prof. Alana Warda, na temu English Law for International Lawyers.

Profesor Alan Ward je predavač prava na Sveučilištu u Essexu kao i gost predavač na drugim europskim sveučilištima, te je specijalizirao za profesionalnog trenera međunarodne trgovine i bankarstva.

Udruga korporativnih pravnika je, sukladno projektu cjeloživotnog obrazovanja korporativnih pravnika krenula dalje u obrazovanje svojih članova.
Temeljem iskazanog zanimanja i potrebe članova za boljim poznavanjem "common law", kao temelja prava svih zemalja Commonwealtha, Udruga je organizirala trodnevni seminar, kao prvi u nizu međunarodnih skupova na kojima će članovi dobiti priliku steči znanja koja su im u praksi neophodno potrebna, a koja do sada u Hrvatskoj nisu mogli naučiti.
Seminar uključuje i radionice vezane na sastavljanje ugovora na bazi engleskog prava, raskid ugovora, specifičnosti više sile, penala te odgovarajuću terminologiju kao i komparativni prikaz u odnosu na civil law te analizu sudskih sporova koji su proistekli iz takvih ugovora.

Dvadesetpet polaznika iz eminentnih hrvatskih gospodarskih subjekata (Croatia airlines, Dalekovod, Ericsson, HT, Končar, Maistra, Rapske plovidbe i TDR) su u vrlo dinamičnom, ali zahtjevnom programu, interaktivnim pristupom ostvarili ciljeve seminara i stekli certifikate o pohađanju istog.

Svi polaznici su iskazali izuzetno zadovoljstvo s novim pristupom i temama, jer Udruga korporativnih pravnika, poznavajući potrebe gospodarstva iz kojeg dolaze njezini članovi, želi prilagoditi svoj rad upravo svom članstvu.
Upravo ovaj seminar se pokazao kao osvježenje i približavanje kolegama iz svijeta.

KNJIGA DOJMOVA SA SEMINARA


 

   
webmaster
webmaster